FRANCISZKANIE KONWENTUALNI W KANADZIE I USA

Kustodia Kanadyjska Franciszkanów Konwentualnych Św. Maksymiliana Marii Kolbe
Custodie Canadienne des Franciscains Conventuels St. Maximilien Marie Kolbe
Canadian Custody of Franciscans Conventuals St. Maximilian Maria Kolbe
2550 Ave. Gascon, Montreal, QC H2K 2W6, Canada Tel.: 1-514-523-6368

Zarząd Kustodii


Kustosz   - o. Józef Błaszak, OFM Conv.

Wikariusz  - o. Dariusz Szurko,OFM Conv.

Sekretarz  - o. Jan Łepmicki, OFM Conv.

Ekonom   - o. Władysław Matejek, OFM Conv.

Asystent   - o. Wacław Skokołowski, OFM Conv.