FRANCISZKANIE KONWENTUALNI W KANADZIE I USA

Kustodia Kanadyjska Franciszkanów Konwentualnych Św. Maksymiliana Marii Kolbe
Custodie Canadienne des Franciscains Conventuels St. Maximilien Marie Kolbe
Canadian Custody of Franciscans Conventuals St. Maximilian Maria Kolbe
2550 Ave. Gascon, Montreal, QC H2K 2W6, Canada Tel.: 1-514-523-6368

        Polska franciszkańska obecność w Kanadzie datuje się od roku 1915, kiedy to zupełnie przypadkowo przybył do Montrealu O. Franciszek Pyznar OFM Conv. Rzucony przez wojenne losy do Kanady nie mogąc powrócić do Ojczyzny, na prośbę ówczesnego biskupa podjął pracę wśród Polonii. On niejako stworzył silniejsze podwaliny pod przyszłą pracę duszpasterską, zakładając polskie szkołoy sobotnie i budując pierwszy kościół.

     W późniejszym czasie przybyli do Montrealu Franciszkanie polskiego pochodzenia należący do amerykańskiej Prowincji św. Antoniego. Im zawdzięczamy budowę dwóch polskich kościołów w Montrealu: MB. Częstochowskiej i Świętej Trójcy. Pracowali oni również w parafii św. Michała Archanioła i św. Antoniego, w której franciszkańska posługa skończyła się z końcem sierpnia 2020 roku. Z czasem, zwłaszcza ze względu na nową emigrację po II Wojnie Światowej zrodziła się potrzeba obecności polskich kapłanów, pracujących w stylu polskiego duszpasterstwa. Objawiło się to zwłaszcza, gdy po wojnie pracował w Montrealu O. Lucjan Królikowski, a potem przybyli pierwsi Franciszkanie z Polski: O. Zenon Saliński i O. Fidelis Wyrąbkiewicz. Żądania o polskich duszpasterzy nasiliły się.

     W roku 1973 Kapituła Prowincji św. Antoniego w USA, po dwukrotnym głosowaniu, przegłosowała wniosek na rzecz przekazania polskich parafii w Montrealu dla Prowincji M.B. Niepokalanej w Polsce. Tworzy się w ten sposób Kustodia Prowincjalna OO. Franciszkanów pod wezwaniem św. Maksymiliana Marii Kolbego w Kanadzie. Rozpoczyna się tym samym nowy okres duszpasterskiej posługi franciszkańskiej. Stopniowo Kustodia zaczęła się powiększać. Jednocześnie z powstaniem Kustodii utoworzono Misję św. Wojciecha jako pełnoprawnej parafii z której w 1989 roku wyłonił się kolejny Ośrodek Mszalny - Misja św. Maksymiliana Kolbe na Pierrefonds, a poźniej, w 2019 roku dokonano połączenia obu misji z parafia angielska Resurrection of Our Lord w jedną parafię pod wezwaniem św. Jana Pawła II.

     W roku 1984 Kustodia podjęła się obsługi duszpasterskiej w parafii angielskiej Najświętszego Serca Pana Jezusa w Peterborough, ON, gdzie następnie zamieniła swoją obecność na parafię Niepokalanego Poczęcia. W związku z reorganizacją zakonną opuszczono Peterborough. Kilka lat póżniej Kustodia objęła troską duszpasterską parafie w Thunder Bay: św. Kazimierza i Matki Boskiej Królowej Korony Polskiej w których opieka franciszkanów trwała do 2007 roku. Wskutek niedostatku miejscowych powołań zostali sprowadzeni z Polski klerycy, którzy po ukończeniu Grand Seminaire de Montrel włączyli się w pracę duszpasterską.

     Obecnie ojcowie pracuje w trzech parafiach w Montrealu, trzech w USA - św. Jana Kantego w Clifton, NJ, św. Michała Archanioła w Bridgeport, CT, MB. Częstochowskiej w Boston, MA oraz w okresie letnim we Franciszkańskim Ośrodku Kaszuby.