Chrzest

"Chrzest jest fundamentem całego życia chrześcijańskiego
i bramą otwierającą dostęp do innych sakramentów"

                                                                                                                                                                                                                /KKK 1213/

     Odpowiednio wcześniej przed chrztem należy zgłosić się do duszpasterzy Misji z aktem urodzenia dziecka by wypełnić formularz chrzcielny. 

     Formularz zapisu można pobrać w formacie PDF klikając POBRANIE FORMULARZA

     Po wydrukowaniu, formularz prosimy czytelnie wypełnić oraz przynieść do kościoła i dostarczyć duszpasterzom. 

Jeśli trzeba prosimy dołączyć kopię Świadectwa Chrztu i osobiście dostarczyć formularz do kościoła.     

Sakrament Chrztu Świętego udzielany jest po niedzielnej Mszy św. o godzinie 11:45.
W wyjątkowych przypadkach może się odbyć w innym czasie.  
 

     Rodzicami chrzestnymi mogą być ci, którzy:

  • ukończyli 16 rok życia,
  • przyjęli Sakrament Pojednania, Eucharystii i Bierzmowania,
  • są praktykującymi katolikami i prowadzą życie zgodne z zasadami wiary,
  • chrzestnymi nie mogą być osoby żyjące w małżeństwie bez ślubu kościelnego,