Kustodia
     


Zarząd Kustodii

Kustosz      - o. Józef Błaszak, OFM Conv.

Wikariusz   - o. Władysław Matejek, OFM Conv.

Sekretarz    - o. Jan Łempicki, OFM Conv.

Ekonom      - o. Jan Łempicki, OFM Conv.                                            

Asystent     - o. Wacław Sokołowski, OFM Conv.

Asystent     - o. Dariusz Dembkowski, OFM Conv.