Parafia Matki Boskiej

Częstochowskiej
OO.Franciszkanie Konwentualni OFM Conv.

  Program Duchowego Przygotowania

   100-lecie M.B.Częstochowskiej

PODZIĘKOWANIE

Serdecznie dziękujemy wszystkim, którzy w jakikolwiek sposób przyczynili się do uświetnienia obchodów Jubileuszowych naszej Parafii.

Gorąco dziękujemy Proboszczowi O. Wacławowi Sokołowskiemu oraz O. Andrzejowi Szulta i O. Józefowi Brzozowskiemu za uroczyste przygotowanie obchodów Jubileuszowych.

Szczególne podziękowania kierujemy pod adresem Komitetu Jubileuszowego w składzie: Jacek Duszyński, Irena Herian, Barbara i Alex Lupinski, Teresa Ponikowska, Maria (Palczak) i Jan Skalak oraz Mary Szuber, który włożył najwięcej trudu w przygotowanie uroczystości.

Dziękujemy Komitetowi Parafialnemu, Grupie dekoracyjnej, Chórowi, Organizacjom kościelnym i polonijnym, Ministrantom, Grupom Tanecznym, oraz tym wszystkim, którzy wzięli udział we Mszy świętej jak też w uroczystym Bankiecie. Dziękujemy Towarzystwu Białego Orła, za bezpłatne udostępnienie sali. Panu Roger Duret za bezpłatne przygotowanie poczęstunku przed obiadem jak też tortu jubileuszowego. Pani Marii Palczak za przygotowanie programu i prowadzenie podczas Bankietu. Dziękujemy też wszystkim, którzy złożyli jakiekolwiek ofiary z racji Jubileuszu.

Bóg zapłać.