Parafia Matki Boskiej

Częstochowskiej
OO.Franciszkanie Konwentualni OFM Conv.

ZARYS

Parafia Matki Boskiej Częstochowskiej została zalożona w Montrealu 1907 roku. Jej pierwszym proboszczem był ksiądz B.Szlamas. Początkowo nabożeństwa odbywały się w kościele francuskim pod wezwaniem św. Wincentego a Paulo przy ulicy Ste-Catherine Est. Jednak już od początku Polacy byli świadomi konieczności wybudowania własnego kościoła. Z powodu trudnosci materialnych i organizacyjnych, realizacje tego projektu można było rozpocząć dopiero w 1916 roku. Pierwszy kościół polski przy ulicy Montgomery, wzniesiony ogromnym wysiłkiem proboszcza ks.Franciszka Pyznara oraz wiernych, poświecony został 27 maja 1917 roku. Był  to  równocześnie pierwszy Dom Polski skupiający Polonię w Montrealu.

Od 1930 roku opiekę nad parafią objęła Polska Prowincja Franciszkańska w Ameryce, a  proboszczem został O. Bernard Kaźmierczyk. Pełnił on tę funkcję z małą przerwą przez prawie 25 lat. To on właśnie był inicjatorem i organizatorem budowy nowego, obecnego kościoła przy ulicy Gascon. Prace budowlane według projektu Henri S. Labelle i nadzorowane przez polskiego architekta Zygmunta Kowalczuka oraz wystrój wnętrza wykonane przez polskiego artystę Stefana Kątskiego, włoskiego rzeźbiarza Sebastiana Aiello i montrealskiego snycerza, Paula Barbauda trwały przez wiele lat. Były możliwe dzięki ogromnej ofiarności parafian. Wyjątkowo smutnym wydarzeniem była w 1955 roku kradzież z głównego ołtarza bogato zdobionej kopii obrazu Matki Boskiej Częstochowskiej. Został on zastąpiony kopią wykonaną przez artystkę Andree de Grott Sobocką.

Ojcowie pracujący w parafii szczególnie starali się o pogłębienie ducha religijnego swoich wiernych, zachęcali do uczestnictwa w sakramentach, pielęgnowali polskie zwyczaje religijne, zapraszali do przeprowadzenia misji i rekolekcji wielkopostnych misjonarzy albo zakonników z kraju. Równocześnie, zwłaszcza w tragicznych dla Polski latach wojny i czasach komunizmu organizowane były uroczystości i nabożeństwa w intencji Ojczyzny i Rodaków. Także, zgodnie z franciszkańską tradycją w parafii organizowano pomoc charytatywną dla potrzebujących rodzin, uchodźców wojennych i Rodaków w kraju. Swoimi kazaniami księża starali się wzmacniać ducha zgody i jedności wśród Polonii montrealskiej.

W trosce o zachowanie języka polskiego jak również tradycjii i kultury narodowej od 1952 roku rozpoczęła działanie szkoła sobotnia, prowadzona przez Siostry Zmartwychwstanki pod kierownictwem Siostry Stanisławy Kacpury. W 1999 roku szkoła połączyła sią ze szkołą im. św Królowej Jadwigi.

Na przestrzeni lat działają różne organizacje parafialne wzbogacając życie religijne i kulturalne Polonii montrealskiej. Należą do nich Świecka Rodzina Franciszkańska, Towarzystwo Żywego Różańca, Sodalicja Mariańska, Towarzystwo św. Anny, chór parafialny, grupa taneczna Tęcza oraz grupy teatralne.

Powrót

   Pełna historia
   Sztuka sakralna
   The Faithful